Grundskolor

Krokoms kommun är indelat i fem geo­grafiska skolområden. Inom varje område finns ett antal skolor med en till två ansvariga rektorer.

Inom grundskolan arbetar vi bland annat med värde­grunds­frågor, individuella utvecklingsplaner för att hjälpa eleverna se sin egen situation och en hälsofrämjande skola, där man ser hälsa som ett kompetensområde.

Här kan du se läsårstider för grundskolorna i Krokom

 • Dvärsätts­området

  Här finns tre skolor, Dvärsätts, Rödöns och Trångsvikens skola.

 • Föllingeområdet

  Här finns fyra skolor på orterna Aspås, Föllinge, Laxsjö och Valsjöbyn.

 • Krokomsområdet

  Här finns tre skolor i Krokom. Hissmoskolan, Kvarnbackskolan och Nyhedens skola.

 • Åsområdet

  I Ås finns två skolor, Ås skola och Sånghusvallens skola.

 • Ängeområdet

  Här finns fyra skolor på orterna Alsen, Kaxås, Nälden och Änge.

Grundskolans läroplan beskriver vad som ska uppnås med utbildningen och består av fem kapitel:

 1. Beskriver grundskolans värdegrund och uppdrag
 2. Handlar om utbildningens övergripande mål och riktlinjer
 3. Går djupare in på förskoleklassens undervisning och den bygger vidare från förskolans läroplan och vidare in i grundskolans årskurs 2
 4. Har fokus på fritidshemmet och hur fritidshemmet ska komplettera utbildning i grundskolans årskurs F-6 och att fokus ska var på lek, rörelse och skapande aktiviteter för att fördjupa sitt lärande.
 5. Beskriver kursplanerna för de 21 olika ämnena som finns i grundskolan
tre barn tar mat i en skolmatsal
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny