Fritidshem

Fritidshemmen erbjuder pedagogisk verksamhet för barn mellan 6 och 12 år. Fritidshemmen är öppna före och efter skoltid samt under lov.

Fritidshemmen i Krokoms kommun finns i nära samarbete med grundskolorna. Tre fritidshem finns vid förskolorna Landön, Vikebo och Laxsjö.

InfoMentor används till att anmäla frånvaro, schema, veckoplaneringar och övrig information. Länk till InfoMentor hittar du bland våra e-tjänster.

Länk till mer information om InfoMentor

 • Dvärsättsområdet

  Fritidshem finns på orterna Dvärsätt, Rödön och Trångsviken

 • Föllingeområdet

  I Föllingeområdet finns fyra fritidshem på orterna Föllinge, Laxsjö, Rötviken och Aspås.

 • Krokomsområdet

  I Krokom finns ett fritidshem, Krokoms fritidshem

 • Åsområdet

  Fritidshem finns vid båda skolorna, Sånghusvallens och Ås skola.

 • Ängeområdet

  Fritidshem finns på orterna Alsen, Kaxås, Landön, Nälden och Änge.

Syfte med fritidshem enligt skollagen

Syfte med fritidshem

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Pedagogerna i fritidshemmen följer eleverna under hela deras skoldag vilket bildar en helhet och ett sammanhang för eleverna.

Avgifter fritidshem

Avgifter förskola och fritidshem

I Krokoms kommun har vi maxtaxa. Du betalar en fast månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften grundas på hushållets gemensamma inkomst före skatt och antalet barn i förskola eller fritidshem.

Syskonrabatt

Syskonrabatt innebär att du betalar mest för det yngsta barnet, det barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare. Från och med barn fyra är platsen avgiftsfri.

Maxtaxa för fritidshem

Tabellen gäller från och med 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1

2% av bruttoinkomst

1 125 kronor

Barn 2

1% av bruttoinkomst

563 kronor

Barn 3

1% av bruttoinkomst

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

Inkomstuppgifter

Inkomstuppgifter

Vi behöver dina inkomstuppgifter för att kunna fastställa rätt avgift. Du lämnar in uppgifter om ditt hushålls inkomst före skatt via e-tjänsten i samband med att ditt barn får en placering. Om din inkomst eller dina familjeförhållanden ändras måste du meddela det så fort som möjligt, eftersom det kan påverka avgiften.

länk till e-tjänst för inkomstuppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

barn går på en gata
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny