Lov, ledighet och läsårstider

Här kan du se grundskolans terminstider och lovdagar.

Två dagar under läsåret läggs ut som studiedagar av skolorna. Dessa dagar blir lovdagar för eleverna.

En av studiedagarna är markerad med en stjärna (*) det innebär att den är rörlig och kan komma att flyttas i ett senare skede då tiderna för nationella prov tillkännages av Skolverket

Vårterminen 2021

Vårterminen 2021

Vårterminen 2021 är från 11 januari till 11 juni

Datum

Händelse

11 januari

Vårterminens första dag

8 mars - 12 mars (vecka 10)

Sportlov

*15 mars

Studiedag

5 april - 9 april (vecka 14)

Påsklov

14 maj (fredag)

Klämdag/lovdag Kristi himmelsfärdshelg

11 juni

Vårterminens sista dag

Höstterminen 2021

Höstterminen 2021

Höstterminen 2021 är från 26 augusti till 21 december

Datum

Händelse

26 augusti

Höstterminens första dag

1 november - 5 november (vecka 44)

Höstlov

21 december

Höstterminens sista dag

22 december - 10 januari 2022

Jullov

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022

Vårterminen 2022 är från 11 januari till 17 juni

Datum

Händelse

11 januari

Vårterminens första dag

7 mars - 11 mars (vecka 10)

Sportlov

19 april - 22 april (vecka 16)

Påsklov

27 maj (fredag)

Klämdag Kristi himmelsfärdshelg

* 14 mars

Studiedag

17 juni

Vårtermimens sista dag

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny