Projekt omsorg och hjälp

Glada kvinnor i en soffa

Omsorg och hjälp - pågående projekt

 1. 3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment

  Krokoms kommun deltar i ett Erasmus+-projekt riktat till utlandsfödda kvinnor. Projektet handlar om vuxnas lärande. 3 Kithens, 3 Paths to Empowerment

 2. Svartsjuka är inte romantiskt

  Krokoms kommun uppmärksammar kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" som påbår under perioden 1 februari till 31 mars. Kampanjen riktar sig till dig

 3. Care for Ukraine 2.0

  Care for Ukraine 2.0 är ett projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Krokoms kommun har tagit tillvara på de ukrainska

Omsorg och hjälp - avslutade projekt

 1. Äldrebygget - nu förbättrar vi särskilt boende för äldre

  Informationsträff om Äldrebygget 12 december För att ni, boende och närstående, som berörs av detta ska få information om vad som händer och möjlighet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny