3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment

sex kvinnor står på rad och ser glada ut. De har på sig 3 kitchens-förkläden.

Ulla, Judyth, Titi, Nelum, Sandrine och Manahil: några ur 3 Kitchen-teamet vid det transnationella projektmötet på Wången april 2024.

Krokoms kommun deltar i ett Erasmus+-projekt riktat till utlandsfödda kvinnor. Projektet handlar om vuxnas lärande.

bild på volontärguidens framsida.

Volontärguiden som 3 Kitchens utvecklat den första tiden av projektet är fri att ladda ner från webbsidan och att använda. Guiden riktar sig till alla som är intresserade av, och kan ha nytta och glädje av, att frivilligt engagera sig i något man tycker är roligt och intressant.

Ladda ner volontärguiden på 3 kitchens hemsida Länk till annan webbplats.

Under kommande halvåret framåt, utvecklas och testas i projektet ett jobbsökarprogram, specifikt för utlandsfödda kvinnor som söker arbete inom
mat, kök och service. Även mentorskap och entreprenörskap är kommande teman inom projektet, som finansieras genom Erasmus+ samarbetsprojekt inom vuxnas lärande.

Erasmus+-projektet pågår mellan oktober-23 – september-25.

Läs mer om Erasmus+ på utbyten.se Länk till annan webbplats.

Projektets syfte och mål

3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment syftar till att öka utlandsfödda kvinnors möjligheter att etablera sig i lokalsamhället genom mat, livsmedel och kultur. Kvinnorna ska få inblick i föreningsliv, jobb och företagsamhet. Detta ska ske genom samarbete med föreningsliv och folkbildning, samt genom internationellt kunskapsutbyte.

Projektets mål är att på sikt minska arbetslösheten bland utlandsfödda kvinnor, skapa förutsättningar till sysselsättning och öka den sociala företagsamheten.

läs mer på Projektets internationella webbplats Länk till annan webbplats.

 

projektets loggor. en eu-logga eftersom eu delfinansierar projektet och en logga med tre kvinnor som bakar.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny