3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment

glad kvinna åker madrass

Krokoms kommun deltar i ett Erasmus+-projekt riktat till utlandsfödda kvinnor. Projektet handlar om vuxnas lärande.

3 Kithens, 3 Paths to Empowerment är ett samarbetsprojekt inom vuxnas lärande, med partners från Irland, Frankrike och Nederländerna. Erasmus+ projektet pågår mellan oktober-23 – september-25.

Läs mer om Erasmus+ på utbyten.se Länk till annan webbplats.

Projektets syfte och mål

3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment syftar till att öka utlandsfödda kvinnors möjligheter att etablera sig i lokalsamhället genom mat, livsmedel och kultur. Kvinnorna ska få inblick i föreningsliv, jobb och företagsamhet. Detta ska ske genom samarbete med föreningsliv och folkbildning, samt genom internationellt kunskapsutbyte.

Projektets mål är att på sikt minska arbetslösheten bland utlandsfödda kvinnor, skapa förutsättningar till sysselsättning och öka den sociala företagsamheten.

läs mer på Projektets internationella webbplats Länk till annan webbplats.

 

projektets loggor. en eu-logga eftersom eu delfinansierar projektet och en logga med tre kvinnor som bakar.

Närmaste ingredienserna i 3 Kitchens-projektet, våren 2024

Vi erbjuder en studiecirkel, folkbildning för målgruppen utlandsfödda kvinnor i kommunen i att Testa Volontärguiden, som projektets team har arbetat fram. Syftet är att inspirera och förstå vad frivilligt engagemang i det man själv tycker är roligt, kan leda till nya vänner och kontakter till jobb och företagsamhet.

Vi erbjuder också en studiecirkel i livsmedelshygien och egenkontrollsrutiner, där målgruppen utlandsfödda är i fokus, men även andra matglada och företagsamma personer i kommunen är välkomna att vara med.

Under sommarperioden kommer vi att erbjuda ett antal volontäruppdrag i någon förening eller vid ett planerat gemensamt event eller i något av företagen i kommunen, som vill ge nya svenskar i kommunen en möjlighet att bredda sitt personliga nätverk.

Tisdag 23 – torsdag 25 april, kommer vi att hålla vårt andra transnationella projektmöte med våra samarbetspartners. Vi kommer att bo på Wången i Alsen. Programmet innefattar både administrativa uppgifter i projektet men också intressanta studiebesök och att äta mångkulturell mat, lagad med kärlek och inspiration.

Två kvinnor håller i varsitt fat med mat. Det är en variant av kyckling och ris som ligger på fatet. Ser gott ut.

Erasmus+ projektet 3 Kitchens, 3 Paths to Empowerment bjöd på Kapsa, en maträtt från Sudan bestående av smakrikt ris med välkryddade kycklingben, yoghurtsås och stark kall tomatsås, när vi hade informationsmöte om projektet, måndag 29 jan 2024.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny