Äldrebygget - nu förbättrar vi särskilt boende för äldre

En äldre man och en kvinna på ett särskilt boende för äldre

Informationsträff om Äldrebygget 12 december

För att ni, boende och närstående, som berörs av detta ska få information om vad som händer och möjlighet att ställa frågor bjuder vi in till en träff. Bland annat kommer Förenade Care vara med och berätta om sin verksamhet. Vi bjuder på fika.

När: Den 12 december klockan 17.30
Var: Karlavagnen, Orion.

Medverkande: Ann-Marie Ågran och Anna Berkestedt Jonsson från Krokoms kommun. Veronica Lundgren och Emma Holmberg från Förenade Care. Andreas Karlsson, socialnämndens ordförande med flera.

Ingen anmälan krävs! Du kan också välja att delta digitalt via länken nedan.

Mer information
Ann-Marie Ågran, verksamhetschef
Telefon: 0640 165 21
E-post: ann-marie.agran@krokom.se

Delta digitalt via zoom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krokoms kommun gör en stor satsning på att förbättra särskilt boende för äldre i centrala Krokom. På området Kvarna ska det byggas ett helt nytt boende och dessutom ska den gamla delen av Blomstergården totalrenoveras. Det särskilda boendet på Orion kommer att stängas. Här får du mer information!

Från 70 till 98 platser

Bakgrunden till satsningen, som vi kallar ”Äldrebygget”, är att allt fler äldre i kommunen är i behov av särskilt boende och vi behöver därför utöka antalet platser. Idag finns 70 särskilda boendeplatser för äldre i centrala Krokom, våren 2024 kommer vi att ha 98 platser.

Modernt boende och ändamålsenliga lokalerUtöver fler platser finns det behov av lokaler som är bättre anpassade till verksamheten. På gamla Blomstergården finns till exempel inga egna kök och toaletter, och inga riktiga dörrar till rummen. På Orion ställer lokalerna till med problem när det gäller nattbemanning och det är svårt för många av de äldre att förflytta sig mellan våningarna. När Äldrebygget är klart får de äldre ett modernt och fräscht boende och personalen får bättre arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler.

Nytt boende på KvarnaUnder våren 2022 påbörjas bygget av det nya boendet på Kvarna. Det kommer att byggas och drivas av Förenade Care och vara klart för inflyttning våren 2023. Det är kommunfullmäktige som har beslutat att det nya boendet ska drivas av en extern leverantör. Det ska ge de äldre i kommunen större valmöjligheter och stimulera till utveckling av äldreomsorgen på ett positivt sätt. Kommunen har även fortsättningsvis det övergripande ansvaret.

Gamla Blomstergården totalrenoveras

Renoveringen av gamla Blomstergården påbörjas våren 2023, när det nya boendet är klart. På första våningen blir det ett anpassat demensboende och på andra våningen byggs ett modernt korttidsboende. Lokalerna ska totalrenoveras. Innerväggar rivs och det görs en helt ny rumsfördelning. Varje boende utrustas med egen toalett, eget kök och dörrar som kan låsas. Det blir nya fräscha ytskikt och nya installationer vad gäller el och ventilation. Brandskyddet ska förbättras med nytt sprinklersystem.

En så bra flytt som möjligt för de äldre

Under hösten 2022 gör vi individuella handlingsplaner för alla som berörs. Tillsammans med både boende och närstående planerar vi för att övergången till det nya boendet ska bli så bra som möjligt. Vi har stor erfarenhet från liknande situationer, bland annat nedläggningen av Ranågården och bygget av nya Blomstergården och vi känner oss trygga med att det blir bra även den här gången. Alla berörda kommer att få löpande information.

Så här ser den ungefärliga tidplanen ut:

  • Det nya boendet på Kvarna byggs våren 2022 till våren 2023
  • Orion och gamla Blomstergården töms våren 2023 (när det nya boendet är klart)
  • Gamla Blomstergården ska vara färdigrenoverad ett år senare, våren 2024

Informationsmöte med anhöriga

Den 1 mars hölls två informationsmöten för boende och närstående. Mötet som hölls digitalt spelades in för att ge möjlighet att ta del av informationen i efterhand. Här kan du ta del av inspelningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny