Aktivitetsprojekt med mötesplatser

Grön skog och en väg där en människa vandrar.

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser och aktiviteter för människor som har psykisk ohälsa, upplever sig ensamma och utanför andra mötesarenor. Uppdaterade aktiviteter för våren!

Mötesplatsen ska erbjuda olika aktiviteter tillsammans med kyrkan och ideella verksamheter och bidra till ökad psykisk, social, psykisk och existentiell hälsa. Målet är att dessa människor ska ges möjlighet att skapa nya sociala kontakter och hitta meningsfulla aktiviteter som på sikt minskar den sociala isoleringen.

Aktuella aktiviteter

Pausjumpa

Varje tisdag 12.30 i Café Hopps lokaler i Krokoms kyrka. 5-10 minuters pulshöjande enkla rörelser till musik där du deltar efter egen förmåga.

Ladda om och må bättre

En kurs för dig som vill lära känna dig själv bättre för att kunna hantera ditt mående. Genom att känna igen situationer av stress eller när man mår dåligt kan man också hantera sin situation bättre. Åtta tillfällen med uppehåll vecka 6.

Krokoms kyrka varannan tisdag klockan 13.00-14.00 med start 23 januari.

Har du några frågor kontakta Maria By på telefon 0640 168 27 eller e-post:

maria.by@krokom.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny