Aktivitetsprojekt med mötesplatser

Grön skog och en väg där en människa vandrar.

Syftet med projektet är att skapa mötesplatser och aktiviteter för människor som har psykisk ohälsa, upplever sig ensamma och utanför andra mötesarenor. Uppdaterade aktiviteter för våren!

Mötesplatsen ska erbjuda olika aktiviteter tillsammans med kyrkan och ideella verksamheter och bidra till ökad psykisk, social, psykisk och existentiell hälsa. Målet är att dessa människor ska ges möjlighet att skapa nya sociala kontakter och hitta meningsfulla aktiviteter som på sikt minskar den sociala isoleringen.

Projektet är avslutat 31 maj 2024

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny