Försäkringar

Krokoms kommun har tecknat en försäkring för olycksfall för alla barn och ungdomar som går på förskola och i grundskola i kommunen. Försäkringen gäller dygnet runt, både under skoltid och på fritid.

Försäkringen gäller för olycksfall, den gäller inte för sjukdom. Kommunens försäkringsbolag, Svedea, definierar olycksfall så här:

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

I försäkringsbrevet finns en kortfattad beskrivning över vad försäkringen omfattar och hur du anmäler en skada.

Så här gör du vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton

Om du har frågor eller vill anmäla en skada ska du kontakta försäkringsbolaget Svedea direkt. Du hittar kontaktuppgifter i försäkringsbeskedet.

Hjälpte informationen på sidan dig?