Rörvattnet

Syftet med planen är att upprätta ett övergripande handlings- och målsättningsprogram för turism. Planen omfattar både Rörvattnet och Rötviken.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny