Fördjupad översiktsplan Älvområde Krokom

För tillfället pågår ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för vad som kallas Älvområde Krokom. Området följer Indalsälven från ett område strax nordväst om Ösa via Krokom för att sedan vika upp mot Aspås.

Just nu är arbetet i en fas att ta fram samrådshandlingar. När handlingarna är klara kommer förslaget att gå på samråd. Under samrådet kommer det finnas gott om tid att samla in synpunkter och förslag från allmänheten, verksamma, föreningar, besökare, myndigheter och andra som kan beröras. Samrådet förväntas att ske under några månaders tid år 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny