Fördjupad översiktsplan Älvområde Krokom

Det finns ett beslut om att ta fram en fördjupad översiktsplan över vad som kallas Älvområde Krokom. Området följer Indalsälven från ett område strax nordväst om Ösa via Krokom för att sedan vika upp mot Aspås. För tillfället är arbetet pausat då resurser istället fokuseras på att revidera den kommunövergripande översiktsplanen. Det finns ingen tidplan på när arbetet bedöms vara igång igen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny