Översiktsplan för Krokom med tematiskt tillägg för vindkraft

I juni 2022 antog kommunfullmäktige ett projektdirektiv för en revidering av översiktsplanen för Krokoms kommun med tillhörande tematiskt tillägg för vindkraft.

Arbetet är igång och det är en lång process med flera steg som ska genomföras. Ytterligare information kommer att komma inför de moment där bland annat allmänheten och andra berörda bjuds in för att bidra med förslag och synpunkter.

Översiktplanen för Krokoms kommun berör hela kommunens yta.

Länk till sida med gällande översiktsplaner

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny