Vindkraft i Krokoms kommun

Detta är ett tillägg till översiktsplanen som antogs 1991. Tillägget visar på bra och dåliga lägen för vindraft i kommunen.

Status

  • Tillägg till översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny