Krokoms centrum

Det främsta syftet med planen är att finna expansionsutrymmen för centrum och att lösa speciella planeringsproblem som till exempel kollektivtrafikens anordnande.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny