Trångsviken

Syftet med planen är främst att visa på lägen för utbyggnadsområden och göra en rimlig avvägning mellan olika samhällsfunktioners markbehov på sikt.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny