Föllinge

Syftet med planen är bland annat att utreda lämpliga utbyggnadsområden för bostäder, områden för industri, allmänna ändamål, rekreation och friluftsliv samt kulturhistoriska intressen.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny