Södra Ås

Planens syfte är att fullfölja planeringsmålet i gällande översiktsplan: "Det främsta planeringsmålet för Byn – Östersem, är att en större utbyggnad av bostäder, handel och industri bör ske. Östersunds närhet bör utnyttjas vad gäller service, kultur etc."

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny