Över­sikts­plan för Krokoms kommun

Planen visar kommunens viljeinriktning – hur vi kan främja växtkraft och utveckling i kommunens alla delar.

Den ger också riktlinjer för hur kommunen ska växa och var fortsatta planeringsinsatser är angelägna samt pekar på de värden som är viktiga att uppmärksamma, skydda och bevara

Meny