Kaxås

Syftet med planen är främst att visa på lägen för utbyggnadsområden och lämplig lokalisering av andra funktioner som kan tänkas tillkomma.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny