Rödön

Syfte med planen är bland annat att skapa beredskap för en bebyggelseutveckling när bron över Rödösundet byggts och när efterfrågan att få bo och bygga på Rödön ökar.

Jordbruket och odlingslandskapet ska behållas och kunna utvecklas. Kulturvärdena ska värnas och tas tillvara. För delar av odlingslandskapet ska områdesbestämmelser införas som skydd för den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny