Information till dig som är hand­läggare inom STAR

Glad kvinna kastar papper bakom skrivbord

STAR är förkortningen för "sam­verkansteam för arbetslivs­inriktad rehabilitering". Teamets mål är att hjälpa individer att få bättre stöd för att kunna studera eller arbeta och försörja sig själva. Vi riktar oss till personer som är mellan 16 och 64 år och behöver hjälp med både socialt, medicinskt och arbetsrelaterat stöd för sin rehabilitering.

Det huvudsakliga målet för personer som får stöd via STAR är att gå vidare till utbildning eller arbete. Om det inte är möjligt kan målet vara en åtgärd eller aktivitet som kan leda till annan långsiktig sysselsättning och försörjning.

Hur går det till?

Medlemmar i teamet

Medlemmar i teamet

Teamet leds av en samordnare som är anställd av kommunen men arbetar för alla parter. Samordnaren är kontaktperson för teamet. I övrigt består teamet av representanter på handläggarnivå från:

  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • primärvården
  • psykiatrin
  • ekonomiskt bistånd
  • kommunens arbetsmarknadsenhet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny