Fördröjning av handläggning av bygglov och andra ärenden

Ritningar

Sedan i slutet av maj har rutinerna hos Lantmäteriet ändrats. Detta på grund av säkerhetsskäl. Det påverkar handläggningstiderna av bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och eventuellt även anmälansärenden PBL.

Den 24 maj förändrade Lantmäteriet av säkerhetsskäl rutiner kring åtkomst av handlingar och information. Akter som kommunens handläggare normalt har direkt tillgång till behövs nu beställas via en e-tjänst på Lantmäteriets webb. Svarstiden är upp till två veckor. Detta påverkar givetvis handläggningen av ärenden. De handlingar som påverkas är bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och eventuellt även anmälansärenden PBL. Det kan även beröra prövningsärenden på miljösidan.

Vi ber om överseende om ditt ärende dröjer i och med detta. Lantmäteriet arbetar löpande med att se över fördelning av arbetsuppgifter och personalresurser, ökad support och ökad bemanning för att möta de behov som uppstår.

Meny