Fulspolning skapar stora problem

Blå leksaksbil, bollar, studsbollar och en legobit. Hittat på reningsverk.

Exempel på föremål som hittas i reningsverk. Solklart fulspolningar.

Att fulspola innebär att saker som inte hör hemma i avloppet spolas ner i toaletten. De vanligaste fulspolningarna är hushållspapper, snus, tops, hushållspapper, mensskydd, våtservetter, miljöfarliga kemiska ämnen och bomullstussar.

Den enklaste lösningen för att inte fulspola är att ha en papperskorg vid toaletten där allt som inte ska spolas ner i toaletten slängs

Vad ska spolas ner i toaletten?

Det finns två enkla frågor med enkla svar om vad som ska, och vad som inte ska spolas ner i toaletten:

Vad ska spolas ner i toaletten?

 • Kiss, bajs och toapapper.

Vad ska inte spolas ner i toaletten?

 • Allt annat!

Hushållspapper, den vanlig­aste fulspolningen

Ett stort toa­lettrelaterat problem är att vi spolar ner saker som inte hör hemma i våra toaletter. Situationen som uppstår när toalettpapperet är slut ligger bakom många fulspolningar.

Alla kan nog känna igen sig i paniken när toa­lett­­papperet är slut. Oftast löser vi situationen genom att ­torka oss med hushålls­papper som sedan fulspolas ner i toaletten.

Hushålls­papper och våt­servetter löses inte upp som toalettpapper gör och riskerar därför att orsaka stopp och översvämningar. Många tror att det är rutornas storlek som är problemet men det hjälper alltså inte att strimla hushålls­papperet, det löses ändå inte upp eftersom det är till­verkat för att hålla.

Nerspolat hushållspapper och våtservetter ger stopp i ledningar och pumpar och kan även orsaka över­svämningar med efterföljande ut­släpp av orenat avloppsvatten till våra vatten­drag. Det uppstår också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningssystemet och köras bort för förbränning. I snitt rensas ungefär 1,3 kg skräp per person och år bort från avloppsvattnet.

Allt skräp som rensas bort från gallren mot­svarar i vikt ca 9 hushållspappersrullar per person och år. Det är en kostsam hantering som vi skulle kunna undvika om vi alla blev bättre på att slänga skräp där det hör hemma.

Fakta och tips på att sluta fulspola och fultorka

Fakta och tips på att sluta fulspola och fultorka

Sveriges vanligaste ful­torkningar i storlek­sordning

 1. Hushållspapper
 2. Pappersnäsduk
 3. Servetter
 4. Våtservetter
 5. Pappershandduk
 6. Utrivna tidningssidor
 7. Underkläder eller annan textil

Vad betyder fulspola?

Vad betyder fulspola?

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Bästa tipset för att sluta fulspola är att alltid ha en papperskorg på toaletten där hus­hålls­papper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland brännbara sopor. Förpackningar ska källsorteras.

Det här får du spola ner i toaletten

Det här får du spola ner i toaletten

Allt som kommer inifrån kroppen. Kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten.

Så här kastar du rätt

Så här kastar du rätt

 • Bomullstussar, tamponger, bindor, våtservetter, tops, tandtråd, hår, snus och annat skräp ska till papperskorgen.
 • Överbliven medicin ska lämnas till Apoteken.
 • Kemikalier som målarfärg och nagellack ska lämnas till åter­vinningscentralen.

Häll överbliven matolja i en flaska eller dunk och torka ur matolja och stekfett ur stek­pannor med papper. Den fyllda flaskan och papper slängs i brännbara sopor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny