Dricksvatten

Bild på en grön, gammal vattenpump och en hink

Dricksvattnet är det viktigaste livsmedlet i Sverige. Krokoms kommun har alla förutsättningar för att kunna producera ett gott och hälsosamt dricksvatten. I kommunen är cirka 11 000 medborgare anslutna till ledningsnätet. Vi producerar ca
1 300 000 kubikmeter dricksvatten per år.

Tips på hur du kan spara vatten

Bild på en droppande vattenkran

I genomsnitt använder en person 140 liter dricksvatten varje dygn. Genom enkla åtgärder i vardagen kan vi alla vara vattensmarta och bidra till en hållbar framtid.

Allmänt

Allmänt

 • Använd snålspolande munstycke på kranar och duschar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor förbrukar mycket vatten. En droppande kran kan göra av med 25 liter per dygn. Om läckan orsakar en stråle bred som en tändsticka blir det 800 liter per dygn. Det går att jämföra med att vi förbrukar ungefär 180 liter per person och dygn.
 • Låt inte kranen rinna i onödan (för varje minut som kranen står och rinner går det åt sex liter vatten).
 • Ställ en fylld vattenkanna i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Kroppshygien

Kroppshygien

 • Stäng av kranen när du borstar tänderna (om en familj på fyra personer gör det sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag).
 • Ta korta duschar och stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig (en dusch på tre minuter motsvarar 36 liter). Undvik bad i badkar.
 • Det går åt cirka 200 liter vatten för att fylla ett badkar. Det är mer vatten än vad de flesta personer använder per dygn. Ta gärna en dusch istället.
 • Samla upp vatten i duschen i väntan på varmvatten. Återanvänd vattnet till exempelvis trädgårdsbevattning, rengöring i hemmet och tvätt av trädgårdsmöbler.

Disk och tvätt

Disk och tvätt

 • Diska och tvätta alltid med full maskin och välj eco-program (det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin med tvätt).
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
 • Har du diskmaskin, kör endast fulla diskmaskiner.
 • Tvätta endast fulla tvättmaskiner.
 • Om du diskar för hand kan du an­vända diskvattnet som blir över i baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp kladdiga för­packningar och torka ur dem med hushållspapper, i stället för att skölja dem.

Utomhus

Utomhus

 • När det är möjligt, använd regnvatten smart till trädgårdsbevattning och tvätt av trädgårdsmöbler. En vattenslang kan avge så mycket som 1 000 liter vatten per timme (18 liter per minut). 
 • Om du behöver vattna med dricksvatten är det bättre att använda en vattenkanna. Undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast. Värmen får vattnet att avdunsta innan det hunnit tränga ner i jorden. Vattna istället på morgonen eller på kvällen.
 • Det går att minska avdunstningen och på så sätt spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö.
 • Gräsmattan klarar en långvarig torka. Tänk på att det kan gå åt så mycket som 150–350 liter vatten om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
 • Tvätta bilen på en biltvätt som åter­vinner vattnet så gör man både vatten­smarta och miljömässiga vinster.

Pool/badtunna

Pool/badtunna

 • Fyll poolen eller badtunnan sakta och nattetid.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

Alla vattenverk, som producerar det kommunala vattnet, följer Livsmedelsverkets kvalitetskriterier för dricksvatten. Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbundet under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikroorganismer eller kemiska ämnen.

Mer fakta om kontroll av dricksvatten hittar du på Svensk vattens webbsida:

Länk till Svensk vattens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klor i dricksvattnet

Dricksvattnet kloreras för att rena vattnet från eventuella smittämnen och säkerställa att dricksvattnet följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier.

Klor i mycket små mängder används som desinfektionsmedel vid produktionen av dricksvatten. Kloret tar bort eventuella smittämnen och kan i vissa fall ge vattnet en svag klorsmak eller lukt. När det finns risk att bakterier kan växa och föröka sig på väg till din kran måste dricksvattnet desinfekteras med klor. Vid vattenverket sker även desinfektion med ultraviolett ljus, men det har ingen kvarstående effekt ute i vattenledningarna.

I regel kloreras allt ytvatten i Sverige. Det finns inga belägg för att klor i så låga doser påverkar hälsan på något negativt sätt.

Överkänslighet mot klor

En del människor är överkänsliga mot klor. Det finns ett enkelt sätt att bli av med klor i sitt kranvatten. Om man tillsätter en knivsudd askorbinsyra per liter vatten avkloreras vattnet omedelbart. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffär.

Mer information om desinfektionsmetoder finns på Svenskt vattens webbsida:

Länk till Svensk vattens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver hämta vatten!

Kontakta Kundcenter, 0640 161 00
Före och efter kontorstid, SOS Alarm, 063 12 67 95.

Kontroller och vattenverk

Kontroller och vattenverk

Kommunen har totalt tjugo vattenverk i med olika kapacitet. Oavsett storlek gäller samma regler för att kontrollera vattnets kvalitet. Östersunds kommun förser Byskogen och Sånghusvallen med vatten. Har du funderingar om dricksvattnet så kontaktar du Kundcenter.

Eget vatten

Eget vatten

Har du en fastighet med egen vattenbrunn så bör du ta vattenprov minst vart tredje år. Du får då reda på om vattnet är hälsosamt att dricka och inte påverkar ledningar, varmvattenberedare, diskmaskiner och annan utrustning negativt. Kontakta Bygg och miljö så får du råd om hur du gör för att ta prov.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju högre halter desto hårdare vatten. Vattnets hårdhet påverkar din tvätt. Mjukt vatten behöver inte lika mycket tvättmedel som hårt vatten. I Sverige anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader °dH där 1°dH motsvarar 10 milligram kalicumoxid per liter vatten.

 • 0-2 mycket mjukt vatten
 • 2-5 mjukt
 • 5-10 medelhårt
 • 10-20 hårt vatten
Tabell för vattnets hårdhet i kommunen

Vattenverk/ort

Totalhårdhet

pH-värde

Uddero: Krokom, Aspås, Hissmofors, Nyheden, Hägra, Dvärsätt, Rödön och Ås (ej Sånghusvallen och Byskogen)

5-7

7,7-8,0

Sånghusvallen och Byskogen

3

8,5-8,7

Nälden, Vaplan och Ytterån

2,0-2,5

7,5-8,5

Föllinge

3-4

7,3

Laxsjö

4,5-6

7,7-8,2

Skärvången

8-9

6,8-7,2

Åkersjön

2-3

7,3-7,5

Bakvattnet

1-2

8,7-9,0

Häggsjövik

3-4

7,3-7,8

Rötviken

5-6

7,9

Kälen

4-5

8,2

Kyrknäset

3-4

6,9-7,4

Rörvattnet

5-6

8,0

Valsjöbyn

5-6

8,0

Änge

5-7

7,8

Ede

5-7

7,6

Kaxås

5-7

8,0-8,3

Trångsviken

5-7

8,1

Alsen

5-7

7,8-8

Östbacken/Kluk

5-7

7,3

Jänsmässholmen

2-3

6,9-7,6

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden

Om man bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns det bestämmelser (skydds­före­skrifter) som styr vad som är tillåtet och inte. Det handlar om att du måste vara extra försik­tig med aktiviteter och användning av skadliga ämnen som kan som kan förorena vatten­täkten. Vissa aktiviteter kräver tillstånd från Bygg- och miljö.

Här följer några exempel på bestämmelser:

 • hantering av tex olja, bekämpningsmedel och växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd då ett eventuellt läckage kan skada eller förgifta grundvattnet
 • miljöfarlig verksamhet får inte etableras utan tillstånd
 • gräv- eller borrningsarbeten som kan påverka markens ytskikt och därmed grundvattnet får inte utföras utan tillstånd

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen gör regelbundna provtagningar enligt Livsmedelsverkets gällande krav. Prover tas på vattnet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som kund. Vi utför även ett omfattande arbete med att se över och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Vattenskyddsområdena är oftast skyltade med gula skyltar med text Vattenskyddsområde. Dessa visar var du ska vara extra försiktig. Innan arbete som kan påverka markens ytskikt påbörjas på platsen kontakta vårt kundcenter.

Larma vid olycka!

Om det händer en olycka inom området måste Räddningstjänsten larmas så att området blir sanerat. Kontakta då räddningstjänsten: 112.

Införande av vattenskyddsområden

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan innebära att vattenverket behöver byggas om och nya reningstekniker införas. Att försöka hindra en förorening vid källan är bättre än att rena vattnet efterhand.

Vattentäkten och en del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar. Läns­styrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskydds­område för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som används eller som i framtiden kommer att användas som vattentäkt.

Många intressenter berörs när man inrättar ett vattenskyddsområde. När ett vattenskyddsområde införs börjar särskilda föreskrifter gälla för de fastighetsägare och verksamheter som bor eller verkar i eller i närheten av det skyddande området. En vattenskyddsföreskrift gäller även verksamhetsutövare som befinner sig utanför skyddsområdet. Om en verksamhet utanför ett skyddsområde kan bidra till att en skyddad vattenförekomst förorenas är verksamhetsutövaren skyldig att iaktta hänsyn till vattenskyddsområdet.

Det är viktigt att ta hänsyn till risker som kan påverka vattenkvalitén negativt. Det kan handla om exempelvis jord- och skogsbruk (gödselhantering och upplag av skogsprodukter), upplag och fyllnadsmassor, grävning, schaktning, täktverksamhet, värmepumpar, avloppsanläggningar, väghållning, cisterner eller hantering av kemikalier och bekämpningsmedel.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny