Vanliga frågor vatten och avlopp

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna för vatten och avlopp.

Fakturafrågor

Fakturafrågor

Svar på de vanligaste fakturafrågorna för vatten och avlopp.

Var hittar jag information om min faktura för vatten och avlopp?

Jag har fått en kreditfaktura, hur fungerar det?

Hur fungerar återbetalning?

Slamtömning

Slamtömning

Vanliga frågor och svar om slamtömning.

När kommer slambilen?

Hur går slamtömning till?

Vad betyder avvattning?

Hur tungt får ett lock vara?

Får jag låsa brunnslocket?

Får jag låsa brunnslocket?

Barnsäkerhetsaspekter måste alltid beaktas när det gäller brunnslock. Läs Boverkets handbok gällande barnsäkra brunnar.

Ett alternativ är att ”låsa” locket med en buntband. Chauffören klipper då upp buntbandet och när tömningen är utförd kan du sätta dit ett nytt. Du kan även använda ett kodlås. Du kan meddela Kundcenter vilken kod du har så lägger vi in det som ett meddelande till chauffören.

Om locket är låst med ett konventionellt lås, riskerar du att tömningen inte kan utföras och du får beställa en extra tömning till högre kostnad.

Hur vet jag att min slambrunn är tömd?

Hur vet jag att min slambrunn är tömd?

När brunnen är tömd markeras locket med en färgprick. På vår hemsida kan du se aktuell färgmarkering.

Du kan själv titta om den tjocka slamkakan är borta. Ta en lång pinne, bräda eller dylikt och känn om det finns något slam i botten på 1:a kammaren, där slammet stannar först. Om det inte finns någon slamkaka och inte något bottenslam, så är brunnen tömd.

Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning. Det kan även ligga lite tunt slam eller skum på vattenytan och det kommer då från kanterna på brunnen eller från eventuella spolningar som hunnit utföras i toaletten.

Om du ändå är osäker kontakta Kundcenter

Hur färgmarkeras brunnen?

Hur ska jag märka upp min slambrunn?

Hur ska jag märka upp min slambrunn?

Om brunnen ligger nära huset och är väl synlig behöver den inte markeras. Är din brunn tömd efter 2014 har vi även en gps-markering var din brunn är placerad.

Är brunnen svår att hitta kan du exempelvis markera den med en reflexpinne eller käpp med vimpel. Om du kontaktar Kundcenter kan vi även lägga in en vägbeskrivning till din brunn som chauffören i bilen ser. Uppge namn och adress.

Problem kan uppstå om det finns flera brunnar på fastigheten och de har olika tömningsintervall. Någon kanske ska tömmas varje år och andra endast på avrop. I dessa fall är det bra om du förtydligar informationen. I vårt system har alla brunnar ett tjänstenummer. Du får gärna markera brunnen med detta nummer.

Om det finns risk att blanda ihop din brunn med närliggande fastigheters är det bra om du markerar din brunn med din adress eller fastighetsbeteckning.

Vad händer om det kommer slam i infiltrationsledningarna?

Vad händer om det kommer slam i infiltrationsledningarna?

Om slammet kommer in i infiltrationen beroende på att t-rör saknas eller brunnen töms för sällan täpps de små fördelningshålen i infiltrationsrören igen och vattnet kan inte rinna ut i marken. Till slut blir det då översvämning i brunnen och i värsta fall trycks avloppsvatten in i huset.

Slam kan rensas bort genom spolning. Denna typ av spolning är inget man gör själv då den kräver särskild utrustning. Spolning är dock ingen garanti att det åtgärdar anläggningen. När infiltrationen inte längre kan ta emot ert avloppsvatten behöver den bytas ut. Du behöver göra en ny infiltrationsanläggning vilket är en tillståndspliktig åtgärd.

Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen för vidare information.

Vad är en anläggning?

Vad är en anläggning?

En anläggning består av en slamavskiljare, en fördelningsbrunn och en infiltrationsanläggning. I vissa fall kan slamavskiljaren vara i form av en två-, eller trekammarbrunn. I vissa fall kan de olika kamrarna vara i olika behållare. För att det ska räknas som en anläggning ska slambilen kunna komma åt de olika tömningspunkterna utan att behöva flytta bilen.

En anläggning kan också vara en sluten avloppstank.

Vad betyder fulspola?

Vad betyder fultorka?

Vad betyder fultorka?

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper är att fultorka. Vanligast är hushålls­papper. Det är helt okej så länge som det slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas med i toaletten.

Så här kastar du rätt:

  • Bomullstussar, tamponger, bindor, våtservetter, tops, tandtråd, hår, snus och annat skräp ska till papperskorgen.
  • Överbliven medicin ska lämnas till Apoteken.
  • Kemikalier som målarfärg och nagellack ska lämnas till åter­vinningscentralen.
  • Häll överbliven matolja i en flaska eller dunk och torka ur matolja och stekfett ur stek­pannor med papper. Den fyllda flaskan och papper slängs i brännbara sopor.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Vanliga frågor och svar om enskilt avlopp.

Behövs tillstånd för eget avlopp?

Behövs tillstånd för eget avlopp?

Ja, innan man anlägger en avloppsanordning måste man, enligt miljöbalken söka tillstånd hos kommunens bygg- och miljönämnd. Detta gäller om man tänker använda vattentoalett. Gäller avloppet endast bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan till nämnden.

Vattenmätare

Vattenmätare

Vanliga frågor och svar om vattenmätare.

Hur läser jag av min vattenmätare?

Varför ska ni byta ut min vattenmätare? Är det något fel på den?

Får jag en likadan mätare som innan?

I vilka fall passar den nya mätaren inte?

När kommer mätarbytet att utföras?

Kostar mätarbytet något?

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny