Faktura från Vatten och renhållning

Miniräknare, dokument och kontorsmaterial

Här hittar du information om fakturan från vatten och renhållning. Kom ihåg att kommunen inte får någon in­formation om ägarbyte eller adress­ändring från Lantmäteriet eller Skatte­verket. Det måste du anmäla själv och du kan enkelt göra det via våra e-tjänst.

Ägarbyte ska anmälas vid arv, gåva eller försäljning. Observera att säljaren är betalnings­skyldig fram till dess ägarbytet har gått igenom hos lantmäteriet. När ägarbytet är genomfört förs abonnemanget för Vatten och renhållning över till köparen och avgifterna korrigeras. Sopkärlet lämnas kvar och tas över av köparen.

Köpare, säljare eller mäklare kan anmäla via e-tjänsten.

Anmäl ägarbyte i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adressändring gör du om du exempel­vis byter efternamn eller flyttar. Om ni är fler delägare till en fastighet och vill ändra vem fakturan ska gå till handlar det också om en adressändring. Vi kan skicka fakturan till den ni väljer, men alla delägare är solidariskt betalningsansvariga för de kostnader avseende vatten och renhållning som uppkommer på fastigheten.

Om du vill att dödsboets fakturor ska gå till en tillfällig adress kan vi lägga in en c/o-adress.

Anmäl adressändring för fakturor i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om din faktura?

Använd e-tjänsten fakturafrågor om du ska beställa fakturakopia, söka anstånd eller meddela eventuella felaktigheter gällande din faktura från vatten och renhållning.

Använd e-tjänsten Fakturafrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kommer fakturan?

När kommer fakturan?

Fakturan kommer kvartalsvis i mars, juni, september och december. Det finns inte möjlighet att få fakturan med annat intervall.

Vilka får en faktura?

Vilka får en faktura?

Det är alltid den som är lagfaren ägare enligt lantmäteriets register som är avgiftskyldig och får fakturan från vatten och renhållning. Vi skickar inte fakturor direkt till hyresgäster. Även autogiro och e-faktura via bank kan endast läggas upp på den som är lagfaren ägare.

Om det finns fler delägare går hela fakturan till en delägare. I e-tjänsten Adressändring kan ni meddela vilken delägare som ska vara fakturamottagare.

Hur mycket kostar det?

Vilka fakturaalternativ finns det?

Vilka fakturaalternativ finns det?

Från Vatten och renhållning finns fem olika sätt att få fakturan på:

  • e-faktura - direkt till din internetbank
  • Autogiro
  • e-postfaktura
  • Digital brevlåda- exempelvis Kivra
  • Pappersfaktura

Här nedan kan du läsa mer om de olika alternativen.

e-faktura

e-faktura

e-fakturorna skickas endast elektroniskt, direkt till din internetbank. Alla uppgifter, som OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade.

Anmälan och avanmälan gör du via din bank. I din internetbank letar du upp listan över företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj Krokoms kommun Vatten och ren­hållning.

Privatpersoner som är fastighetsägare och har svensk bank kan ansöka om e-faktura.

Här hittar du mer information om e-faktura

Autogiro

Autogiro

Autogiro är ett smidigt sätt att betala på. Betalning dras automatiskt från ditt konto på den dag som fakturan förfaller. Detta kostar inget extra. Du behöver bara se till att det finns pengar på kontot. Sedan kan du se att betalning skett på ditt kontoutdrag från banken.

Du får en pappersfaktura som vanligt. Om du inte vill ha pappersfakturan kan du kombinera autogiro med e-faktura eller e-postfaktura.

Privatpersoner och företag som är fastighetsägare kan välja autogiro.

Anmäl eller av­anmäl autogiro i e-tjänsten Auto­giro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


e-postfaktura

e-postfaktura

e-postfaktura är en elektron­isk faktura som skickas till den e-postadress som du anmält. Du kan kombinera e-post­faktura med autogiro.

Alternativet är möjligt för privatpersoner, såväl svenska som utländska samt företag. e-postfaktura är ett bra alternativ om man har en hyresgäst, eftersom du enkelt kan maila vidare fakturan. Betalar du inte e-postfakturan i tid får du en pappersfaktura som påminnelse.

Anmäl, avanmäl eller ändra e-postadress i E-tjänsten E-postfaktura Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital brevlåda

Digital brevlåda

Med en digital brevlåda får du post från myndigheter och kommuner digitalt istället för på papper. Den digitala brevlådan kan du se via webben eller mobil­app. Du loggar in med hjälp av bank-ID. Det kostar inget att ha en digital brevlåda.

Privatpersoner, enskilda firmor och företag kan ha digital brevlåda.

Här hittar du mer information om digital brev­låda

Pappersfaktura

Pappersfaktura

Vi vill minska antalet pappersfakturor, eftersom det minskar mängden papper, transport­er och kostnader för porto.

Om du anmält att du vill ha myndighetspost till digital brevlåda skickas fakturor från Vatten och renhållning dit. Om du inte vill ha fakturan digitalt måste du göra ett aktivt val. Läs mer under Digital brevlåda.

Du måste även välja bort de digitala alternativen epostfaktura och e-faktura.

Är du utlands­kund?

Om du angett en fakturaadress utanför Sverige, finns det IBAN-nummer och BIC-kod på din faktura. Ovanför fastighetens adress och fastighetsbeteckning står alla uppgifter du behöver för att kunna betala din faktura från utlandet. Ange alltid kundnummer och fakturanummer i meddelandefältet.

Saknas IBAN-nummer och BIC-kod mailar du till kundcenter@krokom.se så vi får kontrollera att rätt landskod är ifylld på ditt kundnummer.

Ett bra alternativ är att anmäla sig till e-postfaktura, så att fakturan kommer i god tid.

Anmäl e-postfaktura i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte betalar i tid

Om du inte betalar i tid

  • Om du inte betalar din faktura innan den förfaller skickar vi en påminnelse­faktura till dig tidigast efter 8 dagar. Du har då 8 dagar på dig att betala påminnelse­fakturan. Påminnelseavgiften läggs på följande faktura.
  • Har du kommunalt vatten och avlopp skickas en avisering om avstängning av vatten­leveransen, som ska vara betalad inom 10 dagar. Om inte betalning kommer in inom angiven tid stängs din vatten­leverans av och du debiteras enligt aktuell va-taxa för avisering, avstängning och påsläpp av vatten. Ärendet skickas därefter till Intrum Justitia AB, vilket medför en inkassokostnad.
  • Har du bara renhållningstjänster skickas ärendet till Intrum Justitia AB och du får betala inkassokostnad.
  • Vid betalning av faktura efter förfallodag debiteras alltid dröjsmålsränta enligt räntelag.

Kom ihåg att det är bättre att ta kontakt med oss vid frågor om betalning än att krav­processen påbörjas.

Dröjsmålsränta

Vi tar ut dröjsmålsränta från den dag betalning skulle ha skett fram tills dess att fakturan är betald. Räntan tar vi ut på nästa faktura.

Här ser du gällande dröjsmålsränta

Kan du få anstånd eller delbetala din faktura?

Du måste alltid ta kontakt med oss om du önskar anstånd, delbetalning eller har frågor kring betalning.

Oftast är det inga problem att få anstånd med en faktura. Vi kan dock inte ta bort dröjsmåls­räntan som beräknas från förfallodagen fram tills att fakturan är slutbetald. Om du vill delbetala fakturan an­vänder du samma OCR-nummer vid varje delbetalning.

Använd e-tjänsten Fakturafrågor om du vill ansöka om anstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag få en av­betalningsplan?

Avbetalningsplan hanteras av Intrum Justitia och kostnader i form av bland annat uppläggningskostnad och aviavgifter tillkommer. Behöver du en avbetalningsplan tar du själv kontakt med Intrum Justitia AB.

Har du fått brev från Inkasso eller Krono­fogdemyndigheten?

Har du fått brev från Intrum Justitia AB eller Kronofogdemyndigheten är det viktigt att du tar kontakt med dem omedelbart vid frågor och in­vändningar! Vi har lämnat ärendet vidare och kan inte hjälpa dig förrän Intrum Justitia AB eller Kronofogde­myndigheten tar kontakt med oss.

Har du fått en kreditfaktura?

Har du fått en kredit­faktura?

Längst ner på fakturan står det om beloppet kommer att krediteras på nästa faktura eller återbetalas.

Vid återbetalning sätts pengarna in på det konto som finns i konto­registret, ofta ett lönekonto. Finns inget konto registrerat får du en utbetalningsavi. Vill du vara säker på att pengarna kommer in på det konto du önskar kan du kontrollera med din bank att kontot finns registrerat i kontoregistret. Vi skickar återbetal­ningsfiler till banken med jämna mellanrum, oftast kommer åter­betalningen i samband med för­fallodatumet på kreditfakturan.

Det går bra att ta kontakt med Kundcenter om man vill ändra det angivna åter­betalningssättet. Kontakta Kund­center i god tid innan förfallodagen så att återbetalningen inte redan är skickad.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny