Avlopp

I kommunen finns 18 avlopps­renings­an­läggningar. Cirka 70 procent av kommunens hushåll är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Om något gått fel

Är du ansluten till kommunalt avlopp och du upplever störningar?

Ring kundcenter under kontorstid 0640 161 00.
Akuta ärenden utanför kontorstid 063 12 67 95

Här hittar du kontaktuppgifter och journummer

Fulspolning skapar stora problem

Att fulspola innebär att saker som inte hör hemma i avloppet spolas ner i toaletten. Du är väl inte en fulspolare?

Här kan du läsa mer om hur du undviker fulspolning

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Om du ska installera ett enskilt avlopp måste du ansöka om tillstånd från kommunen. Det gäller både vattenklosett (WC) samt bad, disk och tvättvatten (BDT).

Du behöver även tillstånd om du ska koppla på en till byggnad till exempel attefallshus, garage, gäststuga med mera på en befintlig anläggning. Detta gäller även om du skapar en till lägenhet i en befintlig byggnad, eftersom avloppsmängden då ökar. Det är dock mycket viktigt att anläggningen klarar av att ta emot det nya avloppsvattnet.

En avloppsanläggning är normalt dimensionerad för fem personer. En gammal anläggning har inte samma kapacitet som en ny, vilket innebär att den kanske inte klarar fem personer som den ursprungligen är byggd för. Infiltrationens förmåga att ta emot avloppsvatten avtar med åldern/användning. En normal livslängd är max 20 år.

Du kan använda blanketten Ansökan om tillstånd för eget avlopp eller kontakta Kundcenter så får du hjälp.

Ladda hem blanketten ansökan om tillstånd för eget avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna in din ansökan i god tid. Handläggning ska ske inom sex veckor. Vill du läsa mer så kan du ladda hem broschyren Planera för avlopp.

Här kan du se slambilens tömnings­områden och perioder
Tillstånd/anmälan/utförandeintyg

Tillstånd/anmälan/
utförandeintyg

Innan man anlägger en avloppsanordning måste man enligt miljöbalken söka tillstånd för detta hos bygg- och miljönämnden. Det gäller om man har vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan. I vissa skyddszoner krävs tillstånd även för dessa anläggningar.

Vid behandling av avloppsärenden bedömer bygg- och miljönämnden vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, t ex om det finns risk för förorening av vattentäkter. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt mm.

Om du funderar på att ordna enskild avloppsanläggning bör du i god tid kontakta bygg- och miljönämnden. Det beror på att fastighetsägare i närheten (inom ca 75 meter) behöver informeras och få tid att svara. Lämna därför in din ansökan i god tid. Lagstiftningen säger att handläggningen ska göras inom sex veckor men vi strävar efter att handlägga ärenden så snabbt som möjligt.

När din anläggning är färdigställd behöver du lämna in ett utförandeintyg till bygg- och miljönämnden innan anläggningen tas i bruk.

Ladda hem blankett för utförandeintyg Word, 105 kB.

Slamavskiljare

Slamavskiljare

Om man har en vattentoalett måste man ha en trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsanläggning eller en sluten tank. För BDT (bad-, disk- och tvätt)-vatten godkänns en tvåkammarbrunn med efterföljande infiltrationsanläggning.

En enkammarbrunn är aldrig godkänd.Tömning av slammet behöver ske med lämpligt intervall. Tömning får endast utföras av kommunens avtalde entreprenör.

Hantera slamtömning med vår e-tjänst enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under vissa förutsättningar kan man själv ta hand om slammet. Ansökan om eget omhändertagande skickas till Bygg och miljö.

Ladda hem blankett för ansökan om egen kompostering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efterbehandling

Efterbehandling

Det avslammade spillvattnet innehåller en hel del mikroorganismer och kemikalier och måste därför renas ytterligare. Denna rening kan göras på olika sätt, beroende på områdets känslighet, markens beskaffenhet, närhet till grundvatten mm.

När det gäller områdets känslighet har kommunen delats in i områden med två skyddsnivåer, normal respektive hög skyddsnivå.

Exempel på tekniker som klarar normal skyddsnivå:

 • WC och BDT till infiltration.
 • WC och BDT till markbädd med fosforfälla.
 • WC (med urinseparering) och BDT till infiltration eller markbädd.

Exempel på tekniker som klarar hög skyddsnivå:

 • Torrtoalett + BDT till infiltration eller markbädd.
 • Minireningsverk som uppfyller krav på reduktionsnivåer.
 • WC (extremt snålspolande) till sluten tank, BDT till infiltration eller markbädd.

Markens beskaffenhet kan man ta reda på genom att t ex ta ett jordprov och analysera kornstorleken i provet.

Eget omhändertagande av slam

Eget omhändertagande av slam

Eget omhändertagande av slam kan godkännas efter särskild prövning. Ansökan om dispens görs på särskild blankett och prövas av bygg- och miljönämnden.

För att få ta hand om slammet själv måste man kunna visa att slammet kan omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer.

Avloppsverk

Avloppsverk

I Krokoms kommun finns det 21 avloppsverk. Cirka 70 procent av kommunens hushåll är anslutna till kommunens avloppsnät.

Avloppsverk i Föllingeområdet

 • Bakvattnet
 • Rörvattnet
 • Ede
 • Föllinge
 • Rötviken
 • Häggsjövik
 • Valsjöbyn
 • Laxsjö
 • Åkersjön
 • Skärvången

Avloppsverk i Offerdalsområdet

 • Änge
 • Ede
 • Kaxås
 • Trångsviken/Alsen
 • Kluk

Avloppsverk i Krokomsområdet

 • Hissmofors
 • Vaplan
 • Rödön
vattendroppar på spindelnät
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny