Avgifter för vatten och avlopp

Äger du en fastighet som är ansluten till det kommunala vatten och avloppsnätet betalar du en avgift till kommunen. Pengarna används för att driva, underhålla och förnya rörnät, vattenverk och avloppsverk.

Om du ska sälja ditt hus anmäler du ägarbytet till Vatten och renhållning.

Vattentaxa

Vattentaxan består av tre delar:

  • Abonnentavgift som är en fast årsavgift.
  • Bostadsenhet eller bostadsfastighet jämnställd fastighet som är en fast årsavgift.
  • Brukningsavgiften som är en rörlig avgift beroende på hur mycket vatten du använder. Genom att årligen rapportera in avläsning av din vattenmätare betalar du för din faktiska vattenförbrukning. Har du ingen vattenmätare betalar du efter en schablontaxa.

Förenklad vattentaxa 2024

Här under får du mer information om vad det kostar i en förenklad vattentaxa.

Abonnentavgift

Abonnentavgift

Abonnentavgift är en fast årsavgift som betalas av alla vattenkunder. Det är samma avgift oavsett om du endast har vatten eller flera av vattentjänsterna.

Abonnentavgift per år, fast avgift inklusive moms enligt 2024 års va-taxa

Fasta avgifter

Kostnad inklusive moms

Abonnentavgift per år

1 250 kronor

Bostadsenhet

Avgift för bostadsehet

Bostadsenhet är en fast årsavgift. För ett normalt småhus debi­te­ras en avgift för bostadsenhet. För fastigheter med flera småhus eller flerbostads­hus debiteras fler avgifter. I antalskolumnen på fakturan ser du hur många bostadsenheter du betalar för.

Hus i form av till exempel ladugårdar och verksamhetslokaler räknas som bostadsfastighet jämnställd fastighet och debiteras på likande sätt.

Avgiften är olika beroende på vilka av tjänsterna vatten, spillvatten eller dagvatten fastigheten har.

Bostadsenhet per styck, inklusive moms enligt 2024 års va-taxa

Bostadsenhet per styck

Kostnad inklusive moms

Endast vatten

1 501 kronor

Endast spillvatten

1 201 kronor

Vatten och spillvatten

2 704 kronor

Vatten, spillvatten och dagvatten

3 005 kronor

Brukningsavgift

Brukningsavgift

Om du har vattenmätare betalar du för din faktiska vattenförbrukning. Avläsningen av vattenmätaren görs en gång per år. Vinghjulsmätare läser du av själv och rapporterar in. Fjärravlästa mätare rapporteras inte in av kund utan signalen hämtas in digitalt.

Alla vinghjulsmätare kommer att bytas ut till fjärravlästa mätare. Bytet sker områdesvis under en 10-årsperiod.

Här kan du varje år i oktober månad lämna din av­­läsning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om den avlästa förbrukningen ökar eller minskar jämfört med tidigare år får du en korrigering på fakturan i december. Nästa års brukningsavgift debiteras nu efter förväntad förbrukning.

De kunder som ännu inte installerat vattenmätare betalar efter schablontaxa som är olika beroende på om det är permanentboende, fritidshus eller företag/verksamhet.

Brukningsavgifter, inklusive moms enligt 2024 års va-taxa

Rörlig avgift, bruknings­av­gift per kubikmeter

Kostnad in­klusive moms

Endast vatten

27,07 kronor

Endast spillvatten

18,04 kronor

Vatten och spillvatten

45,10 kronor

Vatten, spillvatten och dagvatten

45,10 kronor

Har du frågor om fakturan eller vill anmäla felaktigheter?

Använd vår e-tjänst fakturafrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utförlig information och pris på anslutning hittar du i vattentaxan.

Hela vattentaxan laddar du hem här som ett pdf-dokument Pdf, 314.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om fakturan eller vill anmäla felaktigheter?

Använd e-tjänsten fakturafrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

gammal fin vattenpump med zinkhink på en gräsmatta
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny