Avgifter för vatten och avlopp

Äger du en fastighet som är ansluten till det kommunala vatten och avloppsnätet så betalar du en avgift till kommunen. Pengarna används för att driva, underhålla och förnya nätet. Pengarna används också för underhåll till vatten- och avloppsverk.

Vattentaxa

Vattentaxan består av tre delar:

  • Abonnentavgift som är en fast årsavgift. Betalas av alla vattenkunder per kvartal.
  • Lägenhetsavgift som är ett mått på fastighetens storlek och hur den används.
  • Förbrukningsavgiften som är en rörlig avgift beroende på hur mycket vatten du använder. Genom att läsa av och rapportera in vad din avläsning säger så betalar du för din faktiska vattenförbrukning. Har du ingen vattenmätare betalar du efter en schablontaxa.

Förenklad vattentaxa 2021

Här under får du mer information om vad det kostar i en förenklad vattentaxa.

Abonnentavgift

Abonnentavgift

Abonnentavgift är en fast årsavgift som betalas av alla vattenkunder. Samma avgift oavsett om du har endast vatten eller flera av vattentjänsterna. Du betalar per kvartal.

Abonnentavgift per år, fast avgift inklusive moms enligt 2021 års va-taxa

Fasta avgifter

Kostnad inklusive moms

Abonnentavgift per år

1 055 kronor

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift

Lägenhetsavgift är ett mått på fastighetens storlek och för ett normalt småhus debi­te­ras en lägenhetsavgift. Avgiften är olika beroende på om du har alla eller bara någon av tjänsterna vatten, spillvatten eller dagvatten. För stora fastigheter eller flerbostads­hus kan flera lägenhetsavgifter debiteras. I antalskolumnen på fakturan ser du hur många lägenhetsavgifter du betalar för.

Lägenhetsavgift per styck, inklusive moms enligt 2022 års va-taxa

Lägenhetsavgift per styck

Kostnad inklusive moms

Endast vatten

1 207 kronor

Endast spillvatten

966 kronor

Vatten och spillvatten

2 175 kronor

Vatten, spillvatten och dagvatten

2 417 kronor

Förbrukningsavgift

Förbrukningsavgift

Om du har vattenmätare betalar du för din faktiska vattenförbrukning, avläsningarna gör du en gång per år och rapporterar in.

Här kan du varje år i oktober månad lämna din av­­läsning digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbrukningsavgiften beräknas utifrån föregående mätaravläsning. Om den avlästa förbrukningen skiljer sig från tidigare avläsning får du en korrigering. Efter avläsningen debiteras du efter en ny beräknad förbrukning. De kunder som ännu inte installerat vattenmätare betalar efter en schablontaxa som är olika beroende på om det är permanentboende, fritidshus eller företag/verksamhet.

Förbrukningsavgifter, inklusive moms enligt 2022 års va-taxa

Rörliga avgifter, för­bruknings­av­gift per kubikmeter

Kostnad in­klusive moms

Endast vatten

22 kronor

Endast spillvatten

15 kronor

Vatten och spillvatten

36 kronor

Vatten, spillvatten och dagvatten

36 kronor

Utförlig information och pris på anslutning hittar du i vattentaxan.

Hela vattentaxan laddar du hem här som ett pdf-dokument Pdf, 590.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny