Detaljplanen för Gen­vägen 1 i Krokom ute på samråd

Kartbild

Detaljplanen för Genvägen 1 syftar till att skapa fler bostäder samt lokaler med kontor och handel i centrala Krokom. Under perioden 19 juni till 11 augusti 2024 är detaljplanen (Hiss­mon 3:1m.fl) ute på samråd. Det inne­bär att du har möjlighet att tycka till om planen.

Det planeras att ny bebyggelse i området kan vara upp till fem våningar hög, och höjden kan variera inom området. Det bidrar till en stads­miljö som ska vara en trygg plats för människor. Ett grönområde kopplas ihop med de omkring­liggande områdena. Detaljplanen möjliggör olika typer av service.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och anses vara förenlig med kommunens översiktsplan samt planprogram.

Boende i området kommer att få brev om planen.

Synpunkter skickas till:
Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
835 80 Krokom

Synpunkter kan även inlämnas digitalt till saby@krokom.se

 

Meny