Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Regi­strera brunn­en och få ett bättre skydd

Pojke som pumpar vatten

Nu kan du som brunns­­ägare regi­strera din brunn för att ge ditt dricks­­vatten ett bättre skydd.

Låt oss veta om din brunn sinar

Låt oss veta om din brunn sinar

Fyll gärna i detta formulär om din brunn sinar. Det hjälper oss att hålla koll på grund­vattennivån. Formuläret skickas till Bygg- och miljöavdelningen på Krokoms kommun.

Dina uppgifter
Dina uppgifter
Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen
  • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer
  • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten

Genom att registrera brunnen hos SGU, Sveriges geologiska undersökning, och lämna in­formation om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricks­vatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS. Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet. Din brunn kanske därför redan är registrerad. I SGU's kartvisare hittar du i så fall informationen och kan komplettera om det behövs.

Meny