Bo, trafik och miljö

Krokoms kommun ger valmöjligheter i boendet som är få kommuner förunnade. Byar i fjällnära miljöer, bostadsområden med cykelavstånd till Östersund.

Välkommen!

Fast telefontid till Bygg- och miljöavdelningen under måndagar klockan 10.00-12.00. Ring 0640 161 00.

Hitta direkt

Nyheter

  1. Avverkning i Blomsterhagen, Ås

    Karta avverkningsområde Blomsterhagen I slutet av denna vecka inleds arbetet med avverkning av det planlagda området Blomsterhagen, beläget mellan

  2. Stort engagagemang under dialogmöten om Centrala Ås

    Vid två tillfällen i april gavs invånare i Åsbygden möjlighet att samtala med tjänsemän från plan- och trafikavdelningen om de centrala delarna av Ås.

Meny