Informationssamtal

Barn som leker i en hage

Samhället har ett stort ansvar för barn och en viktig uppgift är att, exempelvis vid en separation, ge föräldrar hjälp och stöd att själva fatta beslut med barnets bästa i fokus.

Den 1 mars 2022 införs ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de framställer ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.

Syftet med informa­tions­samtal - hur går det till?

Syftet med informationssamtal är att ni föräldrar ska komma överens i stället för att inleda en vårdnadstvist i domstol, men också för att informera er om vilka konsekvenser en dom­stolsprocess kan få för barnet eller barnen. Föräldrars överenskommelser om vårdnad, boende och umgänge är i regel bäst för barnet.

Många gånger innebär en samförståndslösning att barnet får bättre förutsättningar till lugn och ro i sin tillvaro. Om föräldrar själva kommer överens i frågor som rör barnet resulterar det också ofta i en mera hållbar lösning, vilket främjar barnet.

Utgångspunkten är att ni båda deltar i samtalet. Om det finns särskilda skäl kan enskilda tider erbjudas.

Vid informationssamtalet får ni föräldrar relevant information om hur ni kan finna lösningar som är bäst för ert/era barn. Information kommer även att ges om hur en rättslig process i domstol fungerar. Ni föräldrar kan också erbjudas annat stöd och hjälp samt möjligheten till samarbetssamtal om det bedöms som lämpligt. Det finns även möjlighet att med socialtjänsten träffa bindande avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Efter utfört samtal erhåller ni föräldrar ett intyg där det framkommer att ni deltagit i samtal samt vad samtalet handlat om. Det intyget ska sedan lämnas in till domstol vid en stämnings­ansökan om vårdnad, boende och umgänge.

Snabbfakta informationssamtal

  • Informationssamtalet hålls av hand­läggare på familjerätten och huvudregeln är att båda föräldrar ska delta
  • Barn deltar inte
  • Samtalet ska hållas så snart som möjligt efter att ni föräldrarna har ansökt och senast inom fyra veckor från ansökan
  • Samtalet är kostnadsfritt

För att ansöka om informationssamtal fyll i nedanstående formulär eller kontakta individ- och familjeomsorgens reception och begär att får prata med familjerätten.

Hoppa direkt till ansökningsformuläret

Kontakta ifo@krokom.se

Kontaktuppgifter förälder 1
Kontaktuppgifter förälder 1
Kontaktuppgifter förälder 2
Kontaktuppgifter förälder 2Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny