Boendestöd

Om du har en psykisk eller neuro­psy­kiatrisk funktionsnedsättning och be­höver stöd i din vardag kan du få boendestöd.

Stödet ska stärka dina resurser och utformas efter dina önskemål. Stödet är inte begränsat till hemmet utan omfattar även aktiviteter utanför hemmet.

Exempel på stöd:

  • Råd och vägledning att komma igång i vardagen
  • Hjälp att se över hur din dygnsrytm ser ut för fritid och sysselsättning
  • Stöd för att trivas bättre på jobb och på fritid
  • Hjälp med att se vilka nätverk som finns omkring dig och vilket stöd du kan få där
  • Hjälp med att utveckla dina sociala kontakter

För att ansöka om boendestöd behöver du kontakta en handläggare. Det är en person som tillsammans med dig utreder dina behov. Det görs alltid en individuell bedömning.

Två personer som skakar hand
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny