Äldreförsörjningsstöd

Blomkruka

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg.

Vilket år du är född avgör när du tidigast kan ansöka om äldreförsörjningsstöd. Är du född 1958 eller 1959 behöver du vara 66 år eller äldre. Är du född senare kommer andra åldrar gälla för dig. Du måste vara bosatt i Sverige för att kunna ansöka.

Hur mycket du kan få i äldreförsörjningsstöd beror på dina inkomster och din bostadskostnad. Äldreförsörjningsstödet beräknas utifrån ett belopp för skälig levnadsnivå.

Läs mer och ansök hos pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning

  • Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension eller ingen pension, så att du får en skälig levnadsnivå och kan betala för ditt boende.
  • Du är själv ansvarig för att anmäla ändringar i din ekonomi som kan påverka äldreförsörjningsstödet.
  • Du har rätt att ompröva beslutet om du tycker beslutet är fel.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny