Fonder

Glass jars with coins on reflective surface, isolated - savings concept

Krokoms kommun förvaltar ett antal fonder som du kan söka bidrag från.

Sociala samfonden

Sociala samfonden

Vem kan söka? Person som är mantalsskriven i Krokoms kommun med behov av särskild insats men som saknar ekonomiska förutsättningar.

Kontakt: Berit Edlund, 0640 162 98

Ansökan: Senast 31 mars till fondstyrelsen för beslut.

Ladda ner blankett för att söka ur sociala samfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evald och Anna Paulssons fond

Evald och Anna Paulssons fond

Ändamål: Till hjälp och uppmuntran åt person med handikapp, bosatt i Föllinge församling som saknar ekonomiska förutsättningar.

Kontakt: Berit Edlund, 0640 162 98

Ansökan: Senast 31 mars till fondstyrelsen för beslut.

Ladda ner blankett för att söka ur Evald och Anna Paulssons fond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond

Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond

Ändamål: "För lindrande af sjukdom och nöd och som bidrag till öfvrigt i ekonomiskt hänseende mindre väl lottade personer inom Ås socken".

Kontakt: Fondstyrelsens ordförande Ingrid Torstensson, 070 308 55 13.

Beslut: Särskild fondstyrelse beslutar.

Sigrid och Gustaf F Boströms minnesfond

Sigrid och Gustaf F Boströms minnesfond

Ändamål: Främja åtgärder för äldre inom Aspås församling. Åtgärderna skall vara sådana som inte är en kommunal angelägenhet att sköta.

Kontakt: Fondstyrelsens ordförande Märit Lundberg, Trusta, 063 341 38. 

Utdelning: En gång per år efter beslut av särskild fondstyrelse.

Skolsamfonden

Skolsamfonden

Vem kan söka? Grundskoleelever inom kommunen, som belöning eller uppmuntran.

Kontakt: Jannike Hilding, Barn- och utbildningsförvaltningen, 070 327 59 99.

Ansökan: Senast 15 april. Förslag från skolledningen inom respektive enhet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar.

Bröderna Grelssons Jordbruksfond

Bröderna Grelssons Jordbruksfond

Ändamål: Till studier bland yrkesverksamma jordbrukare i Alsen och till stipendier bland yrkesverksamma yngre jordbrukare i Alsen.

Kontakt: Fondstyrelseledamot Rolf Lilja, Kougsta, 0640 421 09.

Ansökan: Senast 15 april. Stipendier till max två personer per år. Stipendiater utses efter ansökan eller på rekommendation.
Särskild fondstyrelse beslutar.

Syskonen Erikssons i Lundsjön donationsfond

Syskonen Erikssons i Lundsjön donationsfond

Ändamål: Förvaltning av medel och fastighet i Aspås.

Kontakt: Ordförande i fondstyrelsen Leif Jonsson, Aspås, 070 348 58 23.

Beslut: Särskild fondstyrelse beslutar om hur avkastningen till underhåll av fastigheten m.m ska användas

Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse

Gullan och Eric Hemmingssons stiftelse

Ändamål: Inköp av konst av "erkända jämtländska konstnärer" för Blomstergårdens prydande.

Kontakt: Fondstyrelseledamot Maria Söderberg, 063 342 18.

Beslut: Stiftelsestyrelse beslutar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny