Boende för äldre

Hur du bor har stor betydelse för din livs­kvalitet. När dina behov av vård och om­sorg ökar eller om du inte längre känner dig trygg hemma kan ett särskilt boende vara ett alternativ.

I Krokoms kommun finns ett antal anpassade boende­former för dig som har svårt att klara av att bo på egen hand; korttidsboende, trygghetsboende och särskilt boende. Särskilt boende och korttidsboende ansöker du om hos en biståndshandläggare. Du når dem via kundcenter.

  • Särskilt boende

    När ditt behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan ett särskilt boende bli aktuellt.

  • Korttidsboende

    Korttidsboende finns till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma. Korttidsboende beviljas av kommunens biståndshandläggare under en begränsad period. Korttidsboende kan du få både akut och som planerad hjälp.

  • Boende för seniorer

    Trygghetsboende finns för dig som är äldre, klarar dig på egen hand men vill ha närhet till samvaro och möjlighet till stöd och hjälp.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny