Boende för äldre

Hur du bor har stor betydelse för din livs­kvalitet. När dina behov av vård och om­sorg ökar eller om du inte längre känner dig trygg hemma kan ett särskilt boende vara ett alternativ.

I Krokoms kommun finns ett antal anpassade boende­former för dig som har svårt att klara av att bo på egen hand; korttidsboende, trygghetsboende och särskilt boende. Särskilt boende och korttidsboende ansöker du om hos en biståndshandläggare. Du når dem via kundcenter.

  • Särskilt boende

    När ditt behov av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan ett särskilt boende bli aktuellt.

  • Korttidsboende

    Korttidsboende finns till för dig som av olika anledningar tillfälligt inte kan bo hemma.

  • Trygghetsboende

    Trygghetsboende finns för dig som är äldre, klarar dig på egen hand men vill ha närhet till samvaro och möjlighet till stöd och hjälp.

Hjälpte informationen på sidan dig?