Demens

Demens innebär att man på olika sätt får svårt att minnas och tänka, samt att förstå sin omgivning.

Demens är inte en del av det naturliga åldrandet. Demenssjukdomar är vanliga, kroniska och inva­lidi­serande sjukdomar. För att en person ska klassas som dement krävs en minnesstörning samt minst ytterligare en kognitiv störning, till exempel försämrat omdöme, svårigheter med språket eller praktiska göromål eller nedsatt förmåga att tänka abstrakt. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och utgör mellan 60 och 70 procent av alla fall.


Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre riktar sig till dig som är glömsk eller har en demenssjukdom och bor i eget boende.  Målsättningen är att stimulera och stärka din självkänsla. Polstjärnan är kommunens dag­verksamhet för äldre. Våra lokaler finns i anslutning till Blomstergårdens äldreboende i Krokoms centrum.

Hos oss får du känna samhörighet och gemenskap med andra. Genom att delta i aktiviteter både inom­­hus och utomhus ska du uppleva att du får en stimulerande vardag.


Exempel på aktiviteter

  • Samtal kring aktuella händelser och gamla tider
  • Högläsning
  • Promenader och gymnastik
  • Handarbete, hantverk och pyssel
  • Sällskapsspel

Länk till blankett för ansökan om dagverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

äldre man och kvinna från hemtjänst skrattar tillsammans

Meny