Hjälp i hemmet

Om du har svårt att klara vardagen på egen hand så har du möjlighet att få hjälp och stöd i ditt hem. Det kan exempelvis handla om personlig omvårdnad, färdiglagad mat eller larm så att du kan kalla på hjälp om det behövs.

Telefontider

Biståndshandläggarna har telefontid mellan klockan 08.15-09.00 varje vardag.

Hemtjänst innebär olika former av service, stöd och omsorg som du kan få i ditt hem. Hemtjänst beviljas utifrån dina personliga behov, till exempel att sköta din personliga hygien eller att äta och dricka. Du kan också få hjälp med service som till exempel inköp, städning och att tvätta kläder.

Här kan du läsa mer om möjligheterna att få hjälp och stöd i hemmet.

Du ska vara trygg i ditt hem

Det är viktigt att du kan känna dig trygg i ditt eget hem. Det finns olika hjälpmedel som kan öka din trygghet, till exempel trygghetslarm eller att ha nattillsyn via kamera.

Här kan du läsa mer om olika hjälpmedel som finns för din trygghet.

Så här ansöker du

Så här ansöker du

När du behöver hemtjänst, trygghetslarm, natt­ro­kamera eller annat stöd från kommunen så vänder du dig till kommunens biståndshandläggare.

Här hittar du blanketter för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om hjälp antingen via telefon eller skriftligt. Då når biståndshandläggarna genom kommunens kundcenter.

När du har ansökt om hjälp så kommer en biståndshandläggare att göra en utredning och bedöma din rätt till hjälp. Under ut­redningen så kommer biståndsbedömaren att ställa frågor om din livssituation och vilka behov du har. Detta kan göras vid ett hembesök eller via telefon.

Du kommer sedan att få ett skriftligt beslut hemskickat till dig. Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att överklaga ett beslut

Avgifter

Avgifter

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Avgiften för hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är 100 kronor per besök. Max 500 kronor per månad. Avgiften ingår i kommunens max­taxa. Avgiften indexregleras utifrån prisbas­beloppet.

Omvårdnadsinsatser

Timpriset för omvårdnadstjänster är 100 kronor per timme upp till maxtaxan. Avgiften indexregleras utifrån prisbasbeloppet.

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är 209 kronor per månad. Avgiften indexregleras

Matdistribution

Avgiften för matdistribution är 58 kronor per matlåda.

Matleverans

Avgiften för matleverans är 155 kronor per månad. Avgiften indexregleras. Denna avgift gäller om man bara har insatsen mat­distribution och ingen daglig hemtjänst­insats.

Mer information finns i broschyren Avgifter för service, vård och omsorg.

Lagar som styr

Lagar som styr

  • Socialtjänstlagen
äldre kvinna serveras kaffe av hemtjänstpersonal
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny