Hemtjänst

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma kan du ansöka om hemtjänst.

Hemtjänst innebär olika former av service, stöd och omsorg som du kan få i ditt hem. Hemtjänst beviljas utifrån dina personliga behov. Du kan få hjälp med:

 • På- och avklädning
 • Hygien och toalettbesök
 • Hjälp vid måltider
 • Tillsyn dag och natt
 • Inköp, klädvård och städning
 • Matdistribution

Du kan också få hjälp med service som inköp, städning, tvätt och mat samt ledsagning till aktivitet eller vårdinrättning och promenader om behov finns.

Hemtjänsten i Krokoms kommun är indelad i fem områden; Föllinge, Offerdal, Nälden, Krokom och Ås. Du som har fått hemtjänst beviljad kan välja vilken leverantör som ska utföra jobbet.

Val av leverantör hemtjänst

Val av leverantör hemtjänst

Du som har fått hemtjänst beviljad kan välja vilken leverantör som ska utföra jobbet. Förutom kommunens hemtjänst finns följande leverantörer att välja bland:

Vad krävs av leverantören?

Ett viktigt krav är att leverantören har kompetent personal som har genomgått utbildning eller har relevant kompetens för arbetsuppgifterna.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften beräknas och debiteras av Krokoms kommun oavsett vem som är utför tjänsten.

 • Föllinge

  Hemtjänsten i Föllingeområdet delar lokaler med Solbacka äldreboende och i hemtjänstgruppen arbetar ungefär tio undersköterskor.

 • Krokom

  Hemtjänsten i Krokom erbjuder service till boende i centrala Krokom, Hissmofors, Rödön och Nordannälden. Hemtjänstens lokaler finns i på Offerdalsvägen 9, i Krokom.

 • Nälden

  Hemtjänsten i Nälden erbjuder service till boende i Nälden, Ytterån och längs stråket efter E14 upp till Trångsviken. Hemtjänstens lokaler finns på Karelsvägen 4 i Nälden.

 • Offerdal

  Hemtjänsten i Offerdal erbjuder service till boende i hela Offerdals socken med bland andra orterna Änge, Ede, Kaxås och Tulleråsen. Hemtjänsten i Offerdal delar lokaler med Hällebo äldreboende i Ede, Offerdal.

 • Ås

  Hemtjänsten i Ås erbjuder service till boende i Ås, Dvärsätt, Aspåsnäset och Aspås. Hemtjänstens lokaler finns på Ösavägen 2, bredvid Jämtkrafthallen i Ås.

 • Hotagen

  Hemtjänsten i Hotagen ansvarar kooperativet Hotagsfjärden för.

 • Storåbränna

  Bykooperativet Storågården är ett äldreboende med 6 lägenheter och är beläget i Storåbränna, ca 15 km från Laxsjö.

Senior woman with carer eating meal at home
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny