Trygghetsteknik

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. Ett trygghetslarm är ett exempel på ett hjälpmedel bland många andra som du kan ansöka om.

Ibland används begreppet välfärdsteknik om de tekniska lösningar som kompletterar hjälpmedel för äldre och andra som behöver stöd för att klara sin vardag. Vi vill i stället använda begreppet trygghets­teknik eftersom vi tycker att det är en bättre beskriv­ning av vad det handlar om. Trygghet är en känsla och ett tillstånd som vi känner inom oss, ett välbefinnande.

Om du har ett behov av hjälp i hemmet av trygghets­teknik kontaktar du någon av kommunens bistånds­handläggare så hjälper de dig till en bra lösning.

Telefontider

Biståndshandläggarna har telefontid mellan klockan 08.15-09.00 varje vardag.

Nyckelfria lås inom hemtjänsten

Nyckelfria lås inom hemtjänsten

För att öka tryggheten och säkerheten för dig som har hemtjänst eller trygghetslarm monteras ett nyckelfritt låssystem i din ytterdörr.

Nyckelfria låssystem underlättar för hemtjänstens personal eftersom de inte behöver hålla reda på ett stort antal nycklar. Låset registrerar också vilken personal som varit hos dig och hur länge personen stannat.

Vad är ett nyckelfritt låssystem?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av din dörr och som öppnas med hjälp av hemtjänstens mobiltelefoner.

Nattillsyn via kamera

Nattillsyn via kamera

När du behöver tillsyn nattetid kommer personalen i nattpatrullen på besök en eller flera gånger per natt för att se till att allt är som det ska. Nattillsyn via kamera är en möjlighet för dig som inte vill att besöken ska störa din nattsömn så du kan sova i lugn och ro men ändå känna dig trygg att personal har tittat till dig.

Hur fungerar nattillsyn via kamera?

Kameran, som fungerar i mörker, monteras på lämplig plats i ditt hem. Biståndshandläggaren kommer tillsammans med dig överens om vilken tidsperiod under dygnet som tillsynen ska göras. Då är det endast under den perioden som behörig personal kan göra tillsynen, och när det är dags för tillsyn kopplar personalen in sig i systemet och tar en ögonblicksbild. Om du inte befinner dig i sängen, något verkar fel eller om tekniken inte fungerar åker vår personal alltid hem till dig.

Och du kan känna dig trygg med att det endast är behörig personal som även känner till dig som medborgare som genomför tillsynen, ingen obehörig personal eller larmcentral genomför tillsynen.

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm är en trygghetsteknik för medborgare som vill leva ett självständigt liv i eget boende, och samtidigt vill kunna vara säker på att hjälp alltid finns till hands när det behövs.

Vad är ett trygghetslarm?

Larmet består av en typ av trygghetstelefon som man kopplar till ett strömuttag. Trygghetstelefonen är kopplad mot mobilnätet och är inte beroende av ett teleuttag eller bredband. Till larmet hör en larmknapp som du bär runt handleden eller runt halsen.

Det finns även en modell som kallas GPS-larm som ser ut precis som en klocka och bärs på handleden. Eftersom larmet har en GPS-mottagare fungerar det även längre utanför bostaden till skillnad mot ett vanligt trygghetslarm som bara fungerar i bostaden och cirka tjugo meter runt fastigheten.

Den stora skillnaden mellan ett vanligt trygghetslarm och ett GPS-larm är att kunden blir mer rörlig. Vilken modell av trygghetslarm som är bäst anpassat för dig är en bedömning som genomförs av biståndshandläggare och arbetsterapeut.

Observera! GPS-klocka finns inte att beställa i dagsläget - upphandling pågår.

Vad händer när jag trycker på larmknappen?

Trygghetstelefonen alternativt GPS-larmet ringer upp larm­centralen och öppnar en röstförbindelse så att operatören kan prata med dig. Det kan låta ungefär så här: Hej Karin, vad kan jag hjälpa dig med? Operatören kallar sedan på den hjälp som du behöver, och hjälpen kommer i form av hemtjänst­personal.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny