Hissmon 1:115, Krokom (Älvgläntan)

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att uppföra parhus och radhus. Området ska vara en del i förtätningen av Krokoms centrum med möjlighet till strandnära och centralt läge. Bebyggelsen ska präglas av modernt formspråk med anpassning till bygden. I området ska naturen ha ett tydligt inslag och blandas med modern bebyggelse.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 303

Meny