Föllinge industri

Flygbild med skissade byggnader

I Jämtlands nordöstra hörn, 65 kilometer från Östersund och 45 kilometer från Krokom ligger Föllinge. Här finns mark lämpad för industriverksamhet.

Föllinge samhälle ligger relativt högt, i en svag sydsluttning mot Föllingesjön och omges av åkermark och större skogsområden. I Föllinge finns ett brett serviceutbud och orten har en viktig funktion som service- och arbetscentrum i den norra delen av Krokoms kommun.

Endast 45 km bort finns Krokom med anslutning mot E14 och en väl utbyggd infrastruktur för bland annat buss- och tågförbindelser. Inom bekvämt pend­lingsavstånd finns även Åre/Östersund flygplats med flygförbindelser till hela Sverige.

Information och pris för Föllinge industri

Fastighetsbeteckning

Areal kvadratmeter

Pris per kvadratmeter

Del av Föllinge-Backen 7:2

Cirka 6 600

39 kronor

Del av Föllinge-Backen 7:2

Cirka 18 100

39 kronor

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny