Hissmoböle 2:84 m.fl., Krokom

Vy över område för ny detaljplan

Syftet med detaljplanen är att förutom bostäder möjliggöra bebyggelse i form av centrumfunktioner i Krokoms centrum istället för småindustri. Syftet är även att skapa ett parkområde.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 307

Meny