Kälen 5:5 m.fl., Krokom (Hanaberget)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av verksamheter, handel utom handel med livsmedel och kontor.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

2017-06-15 §82 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, därav upprättas inte en miljökonsekvensbeskrivning. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Här hittar du Kommunens översiktsplan

Meny