På gång i Nälden

Barn som gungar

Medborgardialogen i Nälden är nu avslutad. Den 9 december fattade kommunfull­mäk­tige beslut om att bevilja 500.000 kronor som ska användas till utveckling av utemiljön i Nälden.

Med början i juni månad har ett antal möten hållits. Inledningsvis informerade kommunen om den nya skolan och om tågstopp Nälden. En samrådsgrupp bildades med representanter från företag, föreningar, föräldragruppen, ungdomar samt politiker och tjänstemän från kommunen. Samrådsgruppen har varit bollplank med uppgiften att grovsålla och prioritera bland de inkomna förslagen.

Processen har drivits framåt genom ett antal öppna dialogmöten under augusti och september. Dessutom har skolbarnen på Näldens skola arbetat med att ta fram ytterligare förslag på lektionstid och samtliga näldenbor har haft möjlighet att lämna förslag på Krokoms kommuns hemsida.

Samrådsgruppens förslag till satsning i Nälden var en ny multiarena, boulebana, terrängcykelbana, utegym och en upprustning av bad­platsen. I oktober bjöd vi in till två möten, på det första mötet presenterades förslagen och på det andra var det dags att förmulera det slutgiltiga förslaget.

Förslaget har under hösten gått igenom den politiska beslutsprocessen och den 9 december fattade kommunfullmäktige beslut om att bevilja 500.000 kronor som medfinansiering till de prioriterade områdena i projektet.

Tidigare möten i Nälden

 • Informationsmötet 15 juni

  Vi informerar om planerna för den nya skolan och om tågstopp Nälden.

 • Informationsmötet 22 juni

  Du har möjlighet att ställa frågor om den nya skolan och om tågstopp Nälden.

 • Öppet dialogmöte 31 augusti - företag 1

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

 • Öppet dialogmöte 31 augusti - föreningar 1

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

 • Öppet dialogmöte 21 september - föreningar 2

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

 • Öppet dialogmöte 21 september - företag 2

  Nu har du chansen att bidra på riktigt. Vi bjuder in till medborgardialog där du som bor och verkar i Nälden kan vara med och påverka utemiljön i byn och hur skolgården på den nya skolan ska utformas.

 • Informationsmöte 12 oktober

  Är en ny multiarena, boulebana, terrängcykelbana, utegym och en upprustning av bad­platsen rätt satsningar för att göra Nälden ännu mer attraktivt? Det tror den sam­rådsgrupp som försökt vaska fram guldkornen bland alla förslag som kommit fram under höstens medborgardialog i Nälden.

 • Dialogmöte 19 oktober

  Vill du bidra till att de stora satsningar som planeras på utemiljön och skolgården i Nälden blir ännu bättre? Välkommen på workshop på Hallströms café på tisdag kväll.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny