Utvecklingen i Åsbygden

Åsbygden är under utveckling och Krokoms kommun vill kroka arm med föreningar, företag och medborgare att utveckla Åsbygden.

Under dialogmöten som hållits hösten 2023 har det framkommit att det finns ett behov hos invånarna att få ställa frågor rörande detaljplaner för området. Mötet kommer att hållas 22 februari i Ås skola samt digitalt via Teams.

Inbjudan Informationsmöte Detaljplaner Åsbygden

 

Dialogmöten för utveckling

Krokoms kommun inledde redan 2022 en dialog med befolkningen i Åsbygden angående utvecklingen i området. Under hösten 2023 fortsatte och intensifierades dialogen med flera möten där flera idéer och förslag på utvecklingsområden kom fram. Det rör alltifrån vägar till lekplatser och distriktssköterskemottagning.

Under vintern har du som bor i postnummerområden tillhörande "Åsbygden" haft möjlighet att tycka till om vilka förslag kommunen ska prioritera.

Under våren ska resultatet sammanställas och presenteras för politiken. Det blir ett beslutsunderlag tillsammans med ekonomi, politisk viljeinriktning och allmän genomförbarhet av förslagen (eftersom vissa frågor inte ligger inom kommunens ansvarsområde). Vissa projekt kommer sannolikt att genomföras under sommaren, medan andra kan få vänta..

Resultaten kommer att presenteras under våren. Kommunen kommer att kontakta föreningar och företag för att undersöka möjligheten till gemensamt genomförande av vissa aspekter.

 

Har du frågor gällande utvecklingen i Åsbygden?

Ställ frågor här

 

 

 

Läs mer om dialogmötet 28 november

Läs mer om dialogmötet 27 september 2023

Sammanställning från mötet den 24 augusti 2022

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    1200
    Hjälpte informationen på sidan dig?

    Meny