Dialog om trygghets­boende

Photo of senior adults taking a picture of themselves

Trygghetsboende är en populär och ganska ny boendeform. I samarbete med Krokoms­bostäder arrangerar Krokoms kommun tre informationsmöten under juni månad för att berätta mer om vad som är på gång i Krokom, Föllinge och Alsen.

ikon medborgardialog

Ett trygghetsboende är ett boende som är utformat för att fungera bekvämt och med tillgång till social samvaro med andra äldre. I eller i anslutning till boendet ska det finnas tillgång till en gemenskapslokal för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska också finnas tillgång till daglig personal som kan erbjuda de boende service eller hjälpa till att anordna aktiviteter.

Det känns viktigt att kunna möta efterfrågan och bidra till att skapa attraktiva bostäder för äldre.

Linus Ekqvist, vd på Krokomsbostäder, berättar att efterfrågan på den här typen av boende ökar och att bolaget har påbörjat en anpassning av befintliga lägenheter i Föllinge och Alsen.

- Det känns viktigt att kunna möta efterfrågan och bidra till att skapa attraktiva bostäder för äldre. Det är en hel del på gång i Föllinge, Alsen och Krokom på det här området och det kommer jag berätta mer om, säger Linus Ekqvist.

Dialogmötena ägde rum sommaren 2021 digitalt via Zoom.

Den här videon informerar bland annat om hur socialförvaltningen jobbar mot en friskare äldre befolkning i kommunen samt vilka planer för trygghetsboenden det finns. Videon fångades tidigare i somras och är från ett digitalt möte.

Tidsstämplar:

  • 00.00-01.50 Andreas Karlsson inleder
  • 01.50-16.10 Anna Berkestedt Jonsson informerar
  • 16.30-25.00 Linus Ekqvist informerar
  • 25.00-26.20 Andreas Karlsson avslutar

Klicka på de tre vertikala prickarna nere till höger i spelarens fönster för att aktivera textning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny