Trygghet och säkerhet

Man på fjälltopp med utsikt över bergskedja.

Krokoms kommun arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för alla som lever, bor och verkar i kommunen. Det handlar om allt från förebyggande arbete till att mildra en kris inom vårt geografiska område.

Trygghets- och säkerhetsfrågorna berör alla medborgare och alla delar av samhället inklusive den kommunala verksamheten. Krokoms kommun arbetar brett för att du som boende, verksamhetsutövare och besökare ska känna dig trygg och säker i vår kommun.

En trygg och säker kommun kan beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minska störningar. För att lyckas i det arbetet måste vi alla hjälpas åt och vi ansvarar gemensamt för att uppnå ett tryggt och säkert samhälle.

Brottsförebyggande

Brottsförebyggande

Krokoms Kommun arbetar tillsammans med Polisen för att förebygga brott och ohälsa. Det förebyggande arbetet omfattar bland annat ungdomsbrottslighet, skadegörelse, våldsbrott och organiserad brottslighet.

Medborgarlöften för din trygghet

Kommunen och Polisen har tagit fram en överenskommelse om samverkan samt något som kallas för medborgarlöften för att skapa en tryggare och säkrare kommun. Löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om att göra för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Polisens och Krokoms kommuns arbete med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska brottsutsattheten är ett ständigt pågående arbete.

Löftena följs upp i kommunens folkhälsoråd. Läs mer om folkhälsorådet

Grannsamverkan

Inom kommunen bedriver polisen något som kallas för Grannsamverkan. Det går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkans mål är att

  • minska mängden brott och störningar
  • att folk börjar prata med varandra
  • skapa ökad delaktighet bland kommunmedborgarna
  • vara en stödfunktion till exempelvis polis, krisberedskap, äldreomsorg eller kvällsvandrande vuxna

Vill du veta mer, vänd dig till Grannsamverkan på Polismyndigheten i Jämtlands län via e-post: grannsamverkan.jamtland@polisen.se

Skydd mot olyckor

Skydd mot olyckor

Förebyggande arbete inom områdena brand, trafik, vatten, självmord (suicid), fall och planering av bebyggelse. Utöver det förebyggande arbetet ingår också operativa insatser med räddningsstyrkor. Krokoms kommun samverkar med Jämtlands räddningstjänstförbund.

Räddningstjänst

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är alla kommuner skyldiga att ha en räddningstjänst (själv eller tillsammans med andra kommuner). Lagen ställer också krav på privatpersoner och företag. Bland annat har alla en skyldighet att varna och kalla på hjälp vid bränder och allvarliga olyckor.

Om du inte kan ringa 112

Vid längre strömavbrott kommer mobiltelefonnätet inte att fungera och därmed kommer du inte heller att kunna nå nödnumret 112. I sådana fall är det på brandstationerna runt om i kommunen som du kan få hjälp med det. Du måste då bege dig till närmaste brandstation för att få hjälp att larma. Om stationen är obemannad finns en larmknapp utanför stationen. Tryck på knappen så kommer hjälp inom fem minuter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny