Gifta sig

Ett alternativ till kyrklig vigsel är att du och din partner gifter er borgerligt via kommunen. Det är rättsligt bindande utan religiösa inslag.

Innan vigseln

Först måste en hindersprövning göras för att kontrollera att det inte finns några hinder för er att ingå äktenskap. Ansökan om hindersprövning görs hos Skatteverket. Om inga hinder för att ingå äktenskap finns får ni ett intyg om hinders­prövning och ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och är giltiga i fyra månader.

Anlita vigselförrättare

Tid för borgerlig vigsel beställer ni hos en av kommunens vigselförrättare. Boka vigseln minst en vecka i förväg, vid större helger gärna tidigare. Var vigseln ska ske bestämmer ni i samråd med vigsel­förrättaren.

Skicka intyget om hindersprövning och vigselintyget till vigselförrättaren.

Under vigseln

Under vigseln ska två vittnen vara närvarande. Vittnena ska ha fyllt 18 år. Vigseln sker enligt särskilt vigselformulär och ceremonin tar cirka tio minuter. Efteråt får de nygifta ett vigselprotokoll.

Ersättning till vigselförrättare

Det är ett hedersuppdrag att vara borgerlig vigselförrättare och vigselförrättaren har ingen rätt att ta ut en avgift från brudparet. Vigselförrättare kan begära resersättning om vigseln ska hållas på en annan plats än den som kommunen erbjuder. Vigselförrättaren får inte ta ut en högre ersättning än de faktiska resekostnaderna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny