Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt, samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir bättre och bättre. Trots detta finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället beroende på exempelvis utbildningsnivå, kön, etnisk tillhörighet, ålder och socioekonomi. Mellan vissa grupper ökar till och med skillnaderna. Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar i samhället för en god och jämlik hälsa, där skillnaderna mellan dessa grupper minskar.

Kommunens roll i folkhälsoarbetet

Många insatser som påverkar hälsan i befolkningen ingår i det kommunala ansvaret. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, skolverksamhet, vård, omsorg, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för medborgarnas hälsa. Till detta hör även möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.

Andra viktiga aktörer i folkhälsoarbetet är primärvården, folktandvården, polis, näringsliv, föreningsliv samt ideella organisationer. Sist men inte minst krävs det att varje enskild människa tar eget ansvar för sin hälsa.

Alla kommuner i Jämtlands län arbetar tillsammans för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad det innebär kan du läsa mer om i länets folkhälsopolicy. Folkhälsopolicyn, "Vår hälsa – länets möjlighet" hittar du på regionens hemsida:

Länk till regionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyra flickor vid vindarnas tempel
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny