Lokalbidrag förenings­hyrda lokaler

Hus på sedlar

Du kan söka bidrag för lokaler som föreningen hyr. Lokalbidraget kan sökas när som helst under året.

Bifoga alltid kopior på verksamhets- och ekonomisk berättelse och verifikat på betalda räkningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny